کد خبر 99007

با اعلام بانک مرکزی

طبق اعلام بانک مرکزی مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی از تاریخ صدور تا تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز به مدت حداکثر دو ماه تعیین می‌گردد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، طبقبخشنامه بانک مرکزی مهلت برگشت ارز صادراتی و ارائه استناد حمل حواله های ارزی از تاریخ صدور تا تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر 2 ماه تعیین شد. 

25

ارسال نظر

تازه ها