کد خبر 98052

بانک مرکزی از افزایش سپرده بانک های خصوصی و تخصصی در این سازمان خبر داد.

از پژوهشکده پولی و بانکی، بر اساس گزارش گزیده های آماری بانک مرکزی، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان شهریور سال جاری ۱۹۴۷.۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۸ درصد رشد یافته است. این میزان در مدت مشابه سال ۹۸ معادل ۱۶۹۷.۱ هزار میلیارد ریال بود. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۸۷۱۷.۰ هزار میلیارد ریال بود که ۱۶.۸ درصد رشد داشت.

سپرده نزد بانک مرکزی

در بخش دیگر، میزان اسکناس و مسکوک بانک های تخصصی با کاهش ۷ درصدی روبرو شد. این میزان در شهریور ۹۹ به میزان ۱۰.۷ هزار میلیارد ریال و در شهریور ۹۸ معادل ۱۱.۵ هزار میلیارد ریال بود. براساس این گزارش سپرده نزد بانک مرکزی بانک های تخصصی از ۱۵۴.۱ هزار میلیارد ریال شهریور ۹۸ به ۲۲۹.۳ هزار میلیارد ریال در شهریور ۹۹ رسید که رشد ۴۸.۸ درصدی را نیز ثبت کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، همچنین میزان بدهی بخش دولتی به این بانک‌ها با کاهش ۷.۶ درصدی به ۵۳۰.۰۷ هزار میلیارد ریال در شهریور ۹۹ رسید. این میزان در شهریور ۹۸ معادل ۵۷۴.۵ هزار میلیارد ریال بود. بدهی بخش غیردولتی نیز ۳۵۱۹.۰ هزار میلیارد ریال در شهریور ۹۹ به ثبت رسید که نسبت به ۲۸۸۳.۶ هزار میلیارد ریال شهریور ۹۸ با رشد ۲۲ درصدی مواجه بود.

بر اساس گزارش گزیده های آماری بانک مرکزی سپرده های بخش غیردولتی در بانک های تخصصی با افزایش ۳۲.۴ درصدی به ۲۷۴۳.۴ هزار میلیارد ریال در شهریور ۹۹ رسید که این میزان در شهریور ۹۸ معادل ۲۰۷۱.۴ هزار میلیارد ریال بود.

بدهی به بانک مرکزی تا وام‌ها و سپرده‌های ارزی

همچنین براساس این گزارش، میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۴۶.۹ هزار میلیارد ریال است که ۸ دهم درصد نسبت به شهریور سال ۹۸ کاهش داشت. بدهی بانک های تخصصی در شهریور ۹۸ نیز معادل ۴۵۰.۴ هزار میلیارد ریال بود.

میزان وام ها و سپرده های ارزی بانک های تخصصی نیز در شهریور ۹۹ به ۱۶۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به ۱۵۵.۴ هزار میلیارد ریال شهریور ۹۸ رشد ۷.۵ درصدی را به ثبت رساند.

 

ارسال نظر

تازه ها