کد خبر 97837

سازمان گمرک اعلام کرد بانک مرکزی با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات موافقت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرکی ایران اعلام کرد:  مقرر گردید بانک مرکزی  با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر  کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام نماید.

 همچنین مقرر شد بانک مرکزی نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری با تعهد تامین ارز ظرف حداکثر ۳  ماه از تاریخ ترخیص کالا بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای کالاهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن دراختیار خریداران قرار گرفته است اقدام کند.

 گمرک باید نسبت به ترخیص کالاهای موجود در گمرکات که با ارز اشخاص صورت پذیرفته و تامین ارز بانکی نشده است ، با اعلام اولویت وزارت صمت و بدون کد رهگیری بانک با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند.

 ویرایش ثبت سفارش برای استفاده از ارز اشخاص و تغییر نوع ارز در صورت دریافت مجوزهای قبلی نیاز به تمدید مجوزهای مرتبط با ثبت سفارش نخواهد داشت.

 انجام تشریفات مربوط به رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات طبق روال قبل انجام خواهد شد و بانک مرکزی موظف شده ظرف ۲۴ ساعت کد رهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیر وارد کنندگان را صادر کند. 

گمرکات کشور می توانند نسبت به ادامه تشریفات گمرکی کالاهایی که ردیف تعرفه استنباطی آنها در یکی از گروههای ۲۱ لغایت ۲۴ بوده و جزو کالاهای ممنوع الورود یا دارای ساخت داخل نمی باشند بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش اقدام کند./ایسنا

ارسال نظر

تازه ها