کد خبر 97664

بانک مرکزی با تغییرات کارمزد عملیات بانکی موافقت کرد و آن را افزایش داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بانک مرکزی دیروز طی بخشنامه ای با افزایش کارمز عملیات بانکی موافقت کرد، طی این موافقت شرایط جدید محاسبه کارمز عملیات بین بانکی اعلام شد که به رشح زیر است:

کارمز عملیات کارت به کارت 1 میلیون تومان 600 تومان است که با اضافه شدن هر 1 میلیون تومان 240 تومان به کارمزد بانکی اضافه می شود.

کارمز صدور دسته چک نیز با تغییراتی همراه شد که طبق این تغییرات به ازای هر برگ چک 200 تومان کارمزد به اضافه هزینه تمبر و 120 تومان صدور خود دسته چک است.

کارمزد دریافت رمز جدید برای کارت بانکی هزار تومان و انتقال وجه پایا از 200 تا 2500 تومان متغیر است.

ارسال نظر

تازه ها