کد خبر 96621

بهای تمام شده تولید گوشت برای تولیدکنندگان 150 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی،‌روند متوسط قیمت تولید کننده و متوسط قیمت مصرف کننده گوشت گوسفند در کشور طی فصول سالهای 96 تا 98   نشان میدهد، اولا، روند این دو نوع قیمت در طول دوره همدیگر را بخوبی دنبال میکنند، دوماً شکاف بین این دو نوع قیمت بسیار زیاد است و نسبت متوسط قیمت مصرف کننده به متوسط قیمت تولید کننده حدود 298 برابر میباشد.

در مورد گوشت گوسفند بالا بودن شکاف قیمت میتواند به دلیل هزینه کشتارگاه، هزینه حمل و نقل ، هزینه واسطه‌گری و همچنین واردات پایین گوشت گوسفند از کشورهای دیگر باشد. بیشترین میزان رشد متوسط قیمت تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل مربوط به زمستان 97 میباشد که نسبت به زمستان 96 برابر با 150درصد بوده است و متوسط قیمت تولیدکننده گوشت گوسفند در این فصول از 166554ریال به 416589 ریال افزایش پیدا کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها