کد خبر 95494

قیمت تخم مرغ در بازار با افزایش قیمت 72 دصردی همراه شده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، ارز یارانه ای کره حذف شد تا قیمت هر قطعه ۱۰۰ گرمی آن از حدود ۴۸۰۰ تومان به هشت هزار تومان برسد.

اما در تخم مرغ، نابه سامانی در بازار نهاده های این محصول که با ارز ارزان وارد می شوند، آن را تا شانه ای ۳۸ هزار تومان نیز افزایش داد.

با این حساب و با توجه به نرخ های مصوب اخیر، تخم مرغ و کره ۶۲ و ۷۲ درصد در سال رشد قیمت داشته اند.

 

ارسال نظر

تازه ها