کد خبر 102625

طبق آمارهای اوراق مالی اسلامی، بانک مرکزی، بیش از ۹۷.۳ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی در ۹ ماهه سال جاری منتشر کرد.

به گزارش بااقتصاد، به نقل از بانک مرکزی، گزارش وضعیت انتشار اوراق مالی اسلامی در ۹ ماهه سال‌جاری منتشر شد که طبق آن، در کل ۱۴۹۷.۳ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی منتشر شده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، مجموع اوراق بدهی به نسبت ۹ ماهه سال ۹۸ با رشد ۱۰۲.۶ درصدی مواجه شد. مجموع اوراق بدهی منتشرشده در آذرماه امسال ۲۷۰.۵ هزار میلیارد ریال بود که کاهش ۱.۱ درصدی را ثبت کرد.

بر اساس این گزارش اوراق بدهی دولتی ۹۰.۹ درصد رشد را در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرد که البته در بخش اسناد خزانه اسلامی، اوراق سلف موازی استاندارد و اوراق منفعت درصد تغییرات منفی بوده است.

از فروردین تا آذر ماه امسال، سهم اوراق بدهی دولتی از میزان کل اوراق مالی اسلامی ،۱۲۰۵.۹ هزار میلیارد ریال بوده است. این مورد در آذرماه ۲۲۰.۵ هزار میلیارد و در آبان ماه نیز ۵۸.۵ هزار میلیارد ریال به ثبت رسید که حاکی از رشد بیش از ۲۷۰ درصدی است.

همچنین در این مدت ۲۹۷.۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر شده که در مقایسه با سال گذشته ۳۲.۱ درصد کاهش یافته است. اوراق مرابحه نیز در ۹ ماهه امسال، رقم ۹۰۸.۹ هزار میلیارد ریال ثبت شد.

در این گزارش رقم اوراق بدهی شهرداری نیز منتشر شده که با ۳۶.۹ درصد کاهش مواجه شده است. این میزان در مدت مذکور ۵۲.۴ هزار میلیارد ریال بود که در ۹ ماهه سال ۹۸ رقم ۸۳.۰ را ثبت کرد. همچنین انتشار اوراق بدهی شرکتی با ۸۸۶.۸ درصد رشد به رقم ۲۳۹.۰ هزار میلیارد ریال رسید.

 

ارسال نظر

تازه ها