کد خبر 100716

بر اساس گزارش بانک مرکزی

متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده بوسیله بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در سومین ماه پاییز ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹۸.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذر ۱۳۹۹، به دو هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۲.۸ و ۷۳.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. 

 حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذرماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که از مجموع دو هزار و ۵۵۵ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۱. ۳۹ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم یاد شده در مقایسه با آذرماه سال گذشته حدود ۳.۴ درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های "۶ تا ۱۰ "و "بیش از ۲۰ سال" ساخت افزوده شده است.

26

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۲.۷ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق ۴ و ۱۰ به ترتیب با اختصاص سهم‌های مشابه ۷.۹ درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۶۹.۴ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۹ مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵ ،۴ ،۱۰ ،۲ ،۱ ،۱۵ ،۱۴ ،۷ ،۱۱ و ۸ ) بوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۳۰.۶ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

تحولات قیمت مسکن

 آذرماه سال ۱۳۹۹، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده بوسیله بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹۸.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی مزبور نشان می دهد در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مساکونی معامله شده معادل ۵۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۸۴ و ۶۶ درصد افزایش نشان می‌دهند.

تحولات اجاره بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آذرماه سال ۱۳۹۹ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۲۹.۴ و ۳۲.۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

به گزارش ایرنا، پیش از این رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفته بود، ثبات در بازارهای اقتصادی باعث کاهش حدود ۱۵ درصدی قیمت مسکن تهران شده و این اتفاق در حالی روی داده که در شهر تهران قراردادها ۲۹ درصد افزایش یافته است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها