کد خبر 100150

انجمن فولاد گزارش داد

طبق گزارش انجمن فولاد تولید بیلت و بلوم در کشور در نیمه اول سال رشد 16 درصدی را تجربه کرده است و تختال نیز رشد 8 درصدی داشته است و این در حالی است که رشد تولید تیراهن 17 درصد بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، طبق آمارهای انجمن فولاد، تولید فولاد میانی کشور در دوره هشت ماهه نخست سال ۹۹، ۲۰ میلیون و ۵۹۷ هزار تن بوده است که از این میان، سهم بیلت و بلوم، ۱۲ میلیون و ۸۴۸ هزار تن و سهم اسلب، ۷ میلیون و ۷۴۹ هزار تن بوده است. تولید بیلت و بلوم در هشت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۶ درصدی و تولید اسلب، رشد ۸ درصدی را تجربه کرده است.
آمار تولید محصولات فولادی
در هشت ماهه نخست سال جاری، در مجموع تولید محصولات فولادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد ۸ درصدی داشته است. مجموع تولید محصولات فولادی در هشت ماه نخست امسال، ۱۴ میلیون و ۶۵۳ هزار تن بوده است.
تولید مقاطع طویل فولادی با رشد ۱۰ درصدی نسبت به هشت ماه نخست سال گذشته، به ۷ میلیون و ۴۴۸ هزار تن رسیده است. از میان مقاطع طویل فولادی، تولید میلگرد رشد ۱۱ درصدی، تولید تیرآهن رشد ۱۷ درصدی و تولید نبشی، ناودانی و سایر مقاطع، کاهش ۲ درصدی را تجربه کرده است.
میزان تولید ورق گرم در هشت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵ درصد رشد داشته و به ۶ میلیون و ۲۳ هزار تن رسیده است. تولید ورق سرد با رشد ۶ درصدی به یک میلیون و ۸۱۹ هزار تن و تولید ورق پوششدار با کاهش ۴ درصدی به یک میلیون و ۴۹ هزار تن رسیده است. مجموع تولید مقاطع تخت فولادی نیز با رشد ۶ درصدی به ۷ میلیون و ۱۸۷ هزار تن رسیده است.
وضعیت تولید آهن اسفنجی
تولید آهن اسفنجی در دوره هشت ماهه نخست سال جاری با رشد ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۰ میلیون و ۷۰۴ هزار تن رسیده است.

گزارش وضعیت تولید فولاد کشور در جدول زیر قابل مشاهده است:

19

منبع: چیلان 

ارسال نظر

تازه ها