با رأی پارلمان اروپا

پارلمان اروپا کریستین لاگارد را رسما به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی اروپا انتخاب کرد.

تازه ها