مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اعلام تامین و توزیع بیش از سه میلیون و 400 هزارتن کود اوره در سال 98، تصریح کرد:…

تازه ها