شرکت معدنکاری برزیلی واله پیش بینی کرد

یک شرکت بزرگ معدنی در برزیل پیش بینی کرده است که بهای جهانی مس تا پایان سال 2020 با وجود شیوع کرونا همچنان به روند…

تازه ها