بعد از رسوایی معاون صدراعظم اتریش

بعد از استعفای هاینس کریستین اشتراخه معاون صدراعظم اتریش سباستین کورتس خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد و رئیس…

تازه ها