فرمانده سپاه عاشورا

فرمانده سپاه عاشورا، گفت: تجمعات محدود مردمی در تبریز در حد اعتراض نبود و ۳۰ نفر در ناآرامی‌های اخیر دستگیر شدند.

تازه ها