کد خبر 99937

وکار اعلام کرد با دریافت مجوز افزایش سرمایه، تصمیم به برگزاری مجمع گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-164 مورخ 1399/09/22 و باستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1399/06/26 ، جلسۀ هیئت‌ مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 

26,842,987 میلیون ریال به مبلغ 39,500,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 12,657,013 میلیون ریال ، ) ، در روز چهار شنبه مورخ 1399/10/03 برگزار خواهد گردید.

 

ارسال نظر

تازه ها