کد خبر 99908

مجمع شرکت به پرداخت ملت برگزار شد و سهامداران با افزایش سرمایه 107 درصدی این شرکت موافقت کردند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مجمع عمومی شرکت «به پرداخت» ملت برگزار شد و سهامداران با افزایش سرمایه 107 درصدی این شرکت موافقت کردند. 

مبلغ افزایش سرمایه شرکت 155 میلیارد تومان است که از محل سود انباشته انجام خواهد شد. 

 

ارسال نظر

تازه ها