کد خبر 99709

کگاز درباره سوالات سازمان بورس حول محور قراردادهای منتشر شده شفاف سازی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری سامانه کدال مبنی بر ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت به استحضار می رساند 1- آثار قرارداد شماره 175-99 فی ما بین شرکت شیشه وگاز وشرکت تجارت شرق ایندستریزدر سال مالی 1400 اتفاق می افتد. 2- با توجه به ابهام سازمان بورس و درخواست آن سازمان در مورخ 99/09/16در خصوص اصل قرارداد شماره 175-99با شرکت تجارت شرق ایندستریز این شرکت اصل قرارداد را درمورخ 99/09/17به سازمان بورس ارسال نموده است.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

 

ارسال نظر

تازه ها