کد خبر 99614

دیران افزایش سرمایه خود از محل مطالبات و آورده نقدی ثبت کرد.

به گزاشر پایگاه خبری بااقتصاد، دیران با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 81 مورخ 1393/06/08  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/21  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 530,000 میلیون ریال به‌مبلغ 580,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 50000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/09/16 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها