کد خبر 99263

ولغدر امروز از واگذاری سند 2 باب ملک بابت یک مزایده در گذشته خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پیرو آخرین اطلاعات افشاء شده در تاریخ 99/06/15 در خصوص نتایج برگزاری مزایده املاک مازاد برابر ضوابط و مقررات از طریق برگزاری مزایده عمومی، املاک موضوع مزایده مذکور به نام برنده مزایده انتقال یافت.

ارسال نظر

تازه ها