کد خبر 99239

خبر خوب برای سهامداران حفاری:

طبق افشاسازی انجام شده توسط حفاری، این شرکت از کسر شدن بدهی مالیاتی خود خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد کاهش مبلغ حاصل از بدهی مالیات عملکردسالهای 1395 و1396 جمعا به مبلغ 476.608 میلیون ریال به استناددریافت برگ قطعی مالیات عملکرد (دریافت برگ مالیات قطعی سال 1396 به مبلغ 293.506میلیون ریال و مالیات عملکرد مربوط به سال 1395به مبلغ 183.102 میلیون ریال ) در دفاتر شرکت.

 

ارسال نظر

تازه ها