کد خبر 99208

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریورماه به ازای هر سهم 368 ریال سود محقق کرده است و این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم سودی شناسایی نکرده بود.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریورماه به ازای هر سهم 368 ریال سود محقق کرده است و  این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم سودی شناسایی نکرده بود.

«خگستر» با سرمایه ثبت شده 39,605,137 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 14,588,235 میلیون ریال سود محقق کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها