کد خبر 99039

همراه در گزارش عملکرد ماهانه خود درآمد آبان ماه را 1938 میلیارد تومان اعلام کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، همراه در گزارش عملکرد ماهانه خود میزان درآمد آبان ماه را 1938 میلیارد تومان اعلام کرد که بیشترین میزان درآمد حاصل از کارکرد خطوط مشترکین اعتباری به ارزش هزارمیلیارد بوده است.

درآمد همراه در 8 ماه گذشته نیز 15129 میلیارد تومان اعلام شد.

ارسال نظر

تازه ها