کد خبر 99027

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 14,524,409 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 263 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت فولاد کاوه جنوب کیش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 14,524,409 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 263 درصد افزایش داشته است.

«کاوه» با سرمایه ثبت شده 15,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به انتهای اسفند مبلغ 70,008,678 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 98 درصد رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها