کد خبر 99024

شرکت ایران ارقام طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 75,372 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 102 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت ایران ارقام طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 75,372 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 102 درصد افزایش داشته است.

«مرقام» با سرمایه ثبت شده 5,000 میلیون ریال طی عملکرد 2 ماهه سال مالی منتهی به پایان تابستان 1400 مبلغ 146,135 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 91% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها