کد خبر 99020

شرکت کالسیمین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 932,739 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 1798 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت کالسیمین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 932,739 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 1798 درصد افزایش داشته است.

«فاسمین» با سرمایه ثبت شده 6,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفندماه مبلغ 10,658,029 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 195 درصد رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها