کد خبر 99019

شرکت زغالسنگ نگین طبس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 219,361 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 234 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت زغالسنگ نگین طبس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 219,361 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 234 درصد افزایش داشته است.

«کطبس» با سرمایه ثبت شده 185,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به انتهای اسفند 1399 مبلغ 1,052,061 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 103 درصد رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها