کد خبر 99017

شرکت داروسازی زهراوی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آیان ماه معادل 604,305 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 98 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت داروسازی زهراوی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آیان ماه معادل 604,305 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 98 درصد افزایش داشته است.

«دزهراوی» با سرمایه ثبت شده 2,504,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 3,223,725 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 47 درصد رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها