کد خبر 99016

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه از محل واگذاری سهام 681,589 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 2317 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه از محل واگذاری سهام 681,589 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 2317 درصد افزایش داشته است

وساپا با سرمایه ثبت شده 10,675,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند 99 از محل سود سهام محقق شده 58,921 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 215 درصد افزایش داشته است

شرکت در انتهای آبان ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 13,798,796 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 575 درصد به مبلغ 93,080,195 میلیون ریال رسیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها