کد خبر 98960

شرکت پتروشیمی نوری طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 23,611,403 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 2 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پتروشیمی نوری طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 23,611,403 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 2 درصد افزایش داشته است.

«نوری» با سرمایه ثبت شده 3,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفندماه مبلغ 200,823,574 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد رشد داشته است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها