کد خبر 98953

شرکت نفت سپاهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 6,783,459 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 143 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت نفت سپاهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 6,783,459 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 143 درصد افزایش داشته است.

«شسپا» با سرمایه ثبت شده 6,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند 1399 مبلغ 38,504,156 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها