کد خبر 98950

شرکت سیمان سپاهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 682,475 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 93 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سیمان سپاهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 682,475 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 93 درصد افزایش داشته است.

«سپاها» با سرمایه ثبت شده 2,450,000 میلیون ریال طی عملکرد 2 ماهه سال مالی منتهی به پایان شهریور 1400 مبلغ 1,305,055 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 76 درصد رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها