کد خبر 98948

شرکت صنعتی مینو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 619,467 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه ماه قبل 7 درصد کاهش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنعتی مینو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 619,467 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه ماه قبل 7 درصد کاهش داشته است.

«غصینو» با سرمایه ثبت شده 4,318,749 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند مبلغ 5,111,934 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل 14 درصد رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها