کد خبر 98946

شفن در گزارش عملکرد ماهانه آبان ماه خود 551 میلیارد تومان درآمد اعلام کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شفن در گزارش عملکرد ماهانه آبان درآمد خود را 551 میلیارد تومان اعلام کرده است ، درآمد شفن در مهرماه 480 میلیارد تومان بوده است و طبق گزارش عملکرد درآمد 8 ماه گذشته شفن 2720 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایشض داشته است.

ارسال نظر

تازه ها