کد خبر 98935

شرکت موتوژن طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 549,875 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 136 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت موتوژن طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 549,875 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 136 درصد افزایش داشته است.

«بموتو» با سرمایه ثبت شده 680,400 میلیون ریال طی عملکرد 2 ماهه سال مالی منتهی به پایان شهریور 1400 مبلغ 980,730 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 124% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها