کد خبر 98923

وآیند درباره شایعت منتشر شده حول محور افزایش سرمایه در فضای مطبوعات و مجازی شفاف سازی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری بورس 24 مبنی بر افزایش سرمایه به استحضار می رساند به منظور جلوگیری از شیوع شایعات در فضای مجازی، با تنویر به موقع افکار عمومی، به استحضار می رساند؛ دعوت صورت پذیرفته به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک آینده در تاریخ 1399/09/02، وفق آگهی منتشر شده در تاریخ1399/08/20، به منظور انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل بانک برای سال مالی1399، برای تسریع در پیشبرد برنامه پیشنهادی افزایش سرمایه بانک، حداکثر تا مبلغ350(سیصد و پنجاه) هزار میلیارد ریال، شامل تا 250(دویست و پنجاه) هزار میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی داراییها و 50(پنجاه) تا 100(یکصد) هزار میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران صورت پذیرفته؛ که قطعیت آن، منوط به تصویب در هیأت مدیره بانک، اخذ گزارش بازرس قانونی و اخذ مجوز از نهادهای نظارتی ذیربط می باشد.لذا، به منظور حفظ حقوق سهامداران گرامی، متعاقب انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل بانک آینده برای سال مالی1399، نتایج اقدامات بعدی در خصوص پیاده سازی برنامه پیشنهادی افزایش سرمایه بانک، در زمان مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 

ارسال نظر

تازه ها