کد خبر 98916

شرکت پاکسان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 1,929,045 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 88% افزایش داشته است.

شرکت پاکسان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 1,929,045 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 88 درصد افزایش داشته است.

«شپاکسا» با سرمایه ثبت شده 1,080 میلیون ریال طی عملکرد 11 ماهه سال مالی منتهی به انتهاس آذرماه مبلغ 11,854,592 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 34 درصد رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها