کد خبر 98886

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه از محل واگذاری سهام 47,510 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 70 درصد کاهش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه از محل واگذاری سهام 47,510 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 70% کاهش داشته است. 

وصندوق با سرمایه ثبت شده 27,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 از محل سود سهام محقق شده 10,736,407 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 16% افزایش داشته است. 

 

ارسال نظر

تازه ها