کد خبر 98869

شرکت صنایع غذائی مینو شرق طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 164,635 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 32% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنایع غذائی مینو شرق طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 164,635 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 32% افزایش داشته است.

«غمینو» با سرمایه ثبت شده 563,488 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,177,295 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 36% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها