کد خبر 98823

شرکت نفت بهران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 4,419,310 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 45% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت نفت بهران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 4,419,310 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 45% افزایش داشته است.

«شبهرن» با سرمایه ثبت شده 2,600,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 30,678,058 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها