کد خبر 98822

شرکت صنعتی کیمیدارو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 326,756 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 129% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ شرکت صنعتی کیمیدارو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 326,756 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 129% افزایش داشته است.

«دکیمی» با سرمایه ثبت شده 576,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,519,585 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 41% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها