کد خبر 98821

شرکت هلدینگ داروپخش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 از محل واگذاری سهام 16,985 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 2026% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ شرکت هلدینگ داروپخش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 از محل واگذاری سهام 16,985 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 2026% افزایش داشته است

وپخش با سرمایه ثبت شده 840,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 از محل سود سهام محقق شده 183,668 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 329% افزایش داشته است

شرکت در انتهای آبان ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 2,180,646 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد (5,823%) به مبلغ 129,161,095 میلیون ریال رسیده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها