کد خبر 98820

شرکت سیمان فارس و خوزستان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه از محل واگذاری سهام 1,891,416 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 341311% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت سیمان فارس و خوزستان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 از محل واگذاری سهام 1,891,416 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 341311% افزایش داشته است

 سفارس با سرمایه ثبت شده 5,625,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1400/02/31 از محل سود سهام محقق شده 2,727 میلیون ریال درآمد داشته است

شرکت در انتهای آبان ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 6,041,549 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد (1,404%) به مبلغ 90,840,153 میلیون ریال رسیده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها