کد خبر 98808

شرکت سایپا شیشه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 114,548 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 161% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سایپا شیشه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آبان ماه معادل 114,548 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 161% افزایش داشته است.

«کساپا» با سرمایه ثبت شده 230,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 866,817 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 90% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها