کد خبر 98795

داروپخش از دریافت مجوز افزایش سرمایه توسط سازمان بورس خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت توزیع داروپخش  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:   600,000,000,000   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:   600,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم:   1,000  ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 600,000,000,000  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:  
 
  • 600,000,000,000  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش
 
 
 
 
 
 
 

خاطر نشان می سازد، شروع پذیره نویسی حداکثر تا 60 روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم شروع پذیره نویسی در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم أخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

 
 
همچنین مطابق مادۀ 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.

 

ارسال نظر

تازه ها