کد خبر 98771

طبق مصوبه وزارت صمت زشگزا در یک افشاسازی اطلاعات از دریافت مجوز افزایش قیمت شیرخام خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، باتوجه به مصوبه جدید وزارت صـنعت، معدن و تجارت به شـماره 60/209987 مورخ99/09/01 قیمت فروش شـیر درب دامداری 45000ریال(با مشخصات 3.2 درصد چربی و بار میکروبی زیر 100هزار) به ازائ هر کیلو می باشدو به ازای هر 0.1 درصد افزایش یا کاهش درصد چربی مبلغ 600 ریال متناسب با افزایش یا کاهش درصد چربی به قیمت مصوب شیرخام اضافه یا کسر خواهدشد.

 

ارسال نظر

تازه ها