کد خبر 98687

بکهنوج از ثبت افزایش سرمایه خود در سیستم سازمان اوراق بهادار خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد،  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-088 مورخ 1399/06/10  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/09  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 633,000 میلیون ریال به‌مبلغ 16,050,496 میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 15417496 میلیون ریال و ) در تاریخ 1399/09/01 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

ارسال نظر

تازه ها