کد خبر 98657

شرکت پاکدیس طی یک افشاسازی از یک قرارداد مهم 37 میلیارد تومانی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پاکدیس از بستن یک قرارداد مهم به مبلغ 37 میلیارد تومانی از محل فروش کنستانتره خبر داد که شرح این قرارداد به صورت زیر است:

  • موضوع قرارداد
فروش 2000 تن کنسانتره سیب  
  • تاریخ انعقاد قرارداد
1399/08/26  
  • طرف قرارداد
مشتری کنسانتره  
  • مبلغ قرارداد
370,600 میلیون ریال  
  • نحوه تسویه
طی 5 فقره پرداخت از مورخه 1399/08/28 الی 1399/12/20  
  • شرح جزئیات قرارداد
مبلغ قرارداد به همراه ارزش افزوده می باشد و مدت قرارداد از تاریخ 1399/08/20 الی 1399/12/29 می باشد و محل تحویل موضوع قرارداد درب کارخانه فروشنده می باشد .  
  • تاریخ مؤثر اجرای قرارداد
1399/08/29

 

ارسال نظر

تازه ها