کد خبر 98625

شرکت پتروشیمی اصفهان در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 2,465 ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پتروشیمی اصفهان در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 2,465 ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2% افزایش داشته است.

 «شصفها» با سرمایه ثبت شده 300,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 739,471 میلیون ریال سود محقق کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها