کد خبر 98622

زقیام افزایش سرمایه 100 درصدی خود از محل مطالبات و آورده نقدی را ثبت کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد،  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-111 مورخ 1398/11/23  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/21  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 350,000 میلیون ریال به‌مبلغ 700,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 350000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/08/28 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها