کد خبر 98433

شرکت معدنی دماوند درباره دستکاری بازار و اطلاعات صورتهای مالی شفاف سازی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری سامانه کدال مبنی بر ظن دستکاری بازار و اطلاعات صورتهای مالی ناشر به استحضار می رساند از تاریخ گزارشگری قبلی (صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1399/12/29 و همچنین مطابق گزارشات ماهانه ارسالی تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی و عنلکرد شرکت رخ نداده است همچنین

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

ارسال نظر

تازه ها