کد خبر 98272

شرکت موتوژن در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 4,149 ریال سود محقق کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت موتوژن در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 4,149 ریال سود محقق کرده است.  این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 0 ریال تغییری نداشته بود.

«بموتو» با سرمایه ثبت شده 680,400 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 مبلغ 2,823,274 میلیون ریال سود محقق کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها