کد خبر 98144

حسابرس سازمان بورس با افزایش سرمایه سیمان ممتازان کرمان موافقت کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1399/07/28 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 600,000,000,000 ریال به مبلغ 1,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور جلوگیری از خروج نقدینگی و تامین سرمایه در گردش و اصلاح ساختار مالی و ارتقا شرکت در بازار سرمایه و پذیرش در بورس / فرابورس ارائه می گردد.

 

ارسال نظر

تازه ها