کد خبر 98123

هیئت مدیره وکار پیشنهاد افزایش سرمایه 365 درصدی از محل مصالبات بدست آمده از سهامداران داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، به استحضار می رساند پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/19 مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ 8,500,000,000,000 ریال به مبلغ 39,500,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سایر اندوخته ها ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور بهبود و ارتقاء نسبت های عملیاتی و الزامی بانک مرکزی و نسبت کفایت سرمایه ، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ 26,842,986,300,000 ریال به مبلغ 39,500,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور بهبود و ارتقاع نسبت های عملیاتی و الزامی بانک مرکزی و نسبت کفایت سرمایه اقدام نماید.

 

ارسال نظر

تازه ها