کد خبر 97987

ریخته گری تراکتور سازی ایران مهلت استفاده از سهام حق تقدم را با توجه به افزایش سرماهی داده شده اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-122 مورخ 1399/07/19 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/07/17 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/08/03 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 563,000 میلیون ریال به‌مبلغ 913,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 350,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1399/08/14 لغایت تاریخ 1399/10/13 است.

 

ارسال نظر

تازه ها